Om lystjeneste

Vi er nu i en ny tidsalder, kaldet vandbærerens tidsalder. Det er tiden til at supplere hjertets bøn med lysformidlingens teknik. Lysverdenerne er ved at komme så tæt på os, at vi kan påkalde disse lysstrømme, lade os gennemstrømme og formidle lyset videre til verden uden større ceremonier eller ritualer. Blot igennem intentionen i meditation.

Over hele verden er der grupper, der laver lystjeneste i forskellige former og med forskellig betegnelse. Ofte kaldes det jordhealing, gudstjeneste eller bare meditation.

En større og større gruppe arbejder hen imod at blive formidlere af det indre lys.

Vor opgave er ikke blot at bede om lyset og påkalde lyset. Den er også at bekræfte lysets tilstedeværelse i menneskehedens indre og at formidle lyset igennem den forløste del af vore chakraer og indre legemer. En lysformidler er således et menneske, der åbner sit hjerte for en frekvens af Guds kærlighedsvæsen, omformer dette universelle livs-lys igennem de indre legemer og lader den nye vibration af nedtransformeret lys flyde videre ud i naturen og menneskeheden.

Det er vores opgave som bevidste lysformidlere, at kalde på Guds hjælp til menneskeheden så intenst og så dybt, at mere og mere af Guds væsen kommer til syne i menneskehedens samlede hjerte.

 

 

Mørke kan ikke fordrives med mørke.
Mørket overgiver sig i lyset.
Vold kan ikke fordrives med vold.
Vold opløses af kærlighed

selvudvikling_logo4  selv-udvikling-logo-stempel