Individuelle forløb

Trænger du til ro i sindet, afbalancering af kroppen og føle dig mere frisk!

Jeg giver en blanding af kranio – sakral terapi, terapeutisk kropsmassage og healing.

Du ligger fuldt påklædt på en briks. Vi går mentalt på opdagelse i kroppen for at finde bundet energi, og aflaste kroppen for stressrelaterede belastninger fremkommet igennem mange års fortrængning af sorg, smerte osv. Vi arbejder bag om bevidstheden, lister os ind på blokeringer og trigger kroppen til gradvist at give mere og mere slip på den bundne energi.

Efter 2-4 gange vil du gradvist have ændret den mentale kodning og dermed kan du tillade kroppen at give slip på gamle mønstre. Dette sker både på det ubevidste og bevidste plan. Processen kan forstærkes, hvis du aktivt arbejder med din egen udvikling og ikke mindst afvikling af uhensigtsmæssige mønstre.

250 kr. pr. time

Ret henvendelse på 29614663 / 75246695

Den, der ser udad, drømmer
Den, der ser indad, vågner

selv-udvikling-logo-stempel